Historisch overzicht van de E.L.C.

De E.L.C. is voortgekomen uit een groep van individuele modelvliegers, die gebruik maakten van de militaire vliegstrip, gelegen achter de Generaal Spoorkazerne te Ermelo.

Dit terrein werd al door modelvliegers gebruikt sedert de begintijd van de modelvliegerij in Nederland. Debet hieraan was het feit dat het jaarlijkse Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL) modelvliegerskamp tevens van dit terrein gebruik maakte. Men kan het dus gerust de bakermat van de Nederlandse modelvliegerij noemen.

Wegens moeilijkheden met de plaatselijke overheid [geluidshinder en veiligheid] werden deze modelvliegers gedwongen zich in 1975 te organiseren. Aldus werd de Ermelose Luchtvaart Club opgericht, aangesloten bij de KNVVL. Kort daarna is, in overleg met de gemeente Ermelo, het huidige terrein in gebruik genomen.