Lid worden

Indien u interesse heeft om lid te worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. In overleg plannen we dan een kennismakingsafspraak op ons veld. Tijdens een korte rondleiding leggen wij vooraf uit wat onze vereniging te bieden heeft en we horen natuurlijk ook graag wat u de vereniging te bieden heeft. We zijn immers geen bedrijf met klanten, maar een gezellige modelvliegclub met enthousiaste leden.

Het lidmaatschap kost €88,20 per jaar (2024) voor een volwassene. Voor personen beneden 18 jaar kost het lidmaatschap de helft. Er is een éénmalig inschrijfgeld van €12,50 van toepassing. Al onze leden zijn automatisch ook lid van de KNVVL afdeling modelvliegsport. Mocht u al lid zijn van een andere KNVVL modelvliegclub, dan kan het zijn dat uw contributie lager uitvalt, omdat er in ons contributiebedrag een deel voor de KNVVL is voorzien.

Vliegles nemen

Om zelfstandig vanaf ons veld te mogen vliegen is het noodzakelijk dat men over een KNVVL modelvliegbrevet beschikt voor het model waarmee wordt gevlogen. Wie nog niet zo’n brevet heeft kan hiervoor bij de ELC les krijgen en examen doen. Er zijn binnen onze leden instructeurs voor vliegtuigen en helikopters. Aan het volgen van les zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde is wel dat u zelf over geschikt vliegmateriaal beschikt.

Geschikt vlieglesmateriaal bestaat voornamelijk uit een vliegtuig dat ontworpen is als trainingsvliegtuig, een zender met de gasstick links (Mode-2), een aantal accu’s voor het vliegtuig en een lader, om ze op te laden. Hierin is enorm veel keus, dus het is handig om tijdens het kennismakingsgesprek hierover te spreken of in elk geval voordat er iets gekocht wordt. Het komt helaas voor dat mensen enthousiast met een volkomen ongeschikt vliegtuig naar het veld komen om les mee te nemen. Dat mag dan nog even in zijn doos wachten, tot wat vliegervaring is opgedaan om daarna alsnog het luchtruim te kiezen.

Verzekering

Een voordeel van automatisch lid zijn van de KNVVL afdeling modelvliegsport is dat men dan ook automatisch verzekerd is voor aansprakelijkheid door schade veroorzaakt met een modelvliegtuig. Niet alle WA verzekeringen dekken dat. Lees hier de uitleg van de KNVVL over deze verzekering.